Welcome to the Personnel Group - Pashto

د کارکوونکو ډله

دا یوه ښه خبره ده... د کارکوونکو  ډله له 1986 څخه د ویکتوریا په شمال ختیځ او د نیو سوت ویلز  په جنوب کې د کار په لټه کې له معیوبو کسانو سره مرسته کوي. مونږ ډیر لیواله یو چې هغو خلکو ته چې کوم معیوبیت لري یا د روانې ناروغی حالت لري دوامداره کار پیدا کړو، ترڅو زمونږ په ټولنه کې د هغوی برخه اخیستنه آسانه کړو.

مونږ داسې پروګرامونه برابرو چې موخه یې د دوامداره کار پشمول د معیوبیت د کار پر خدماتو، د اصلي اوسیدونکو  لپاره د کار پروګرامونو، د فارغینو لپاره د روزنې پروګرامونه (له فراغت څخه وروسته پرمختګ)، هغو کسانو لپاره پروګرامونه چې مکتب یې پرې ایښی، او  روزنه او مشوره ترڅو خپل مسلک ته وده ورکړی.

د کار ورکوونکو لپاره، مونږ په ډیره ماهرانه توګه ستاسو د استخدام اړتیاو لپاره په پاملرنې سره د کاندیدانو د غوره کولو، د حکومت د هڅولو د مرستو مشورو، په کار کې د روزنو، او په کار کې د کارکوونکو د معیوبیت د اندیښنو لپاره د مشورو له لارو د حل لارې پیدا کوو. د شخصي طریقو د غوره کولو له لارو، ستاسو د کار په پیژندلو سره مونږ کولای شو تاسو د نوښتې حل لارو ته معرفي کړو چې کولای شي ستاسو د کار تولید ته ګټه ورسوي.

غواړی چې مونږ وپیژنی؟ پدې شمیره مونږ سره اړیکه ونیسی 1300 184 000  یا

ایمیل: support@personnelgroup.com.au