Welcome to the Personnel Group - Nepalese

पर्सनल ग्रुप

यो राम्रो समचार हो कि …द पर्सनल ग्रुपले सन १९८६ यता पुर्बोत्तर भिक्टोरिया र दक्षिण न्यू साउथ वेल्सका अपाङ्गता भएका काम खोज्ने ब्यक्तिहरुलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। अपाङ्गता र मनसिक स्वस्थ समस्या भएका ब्यक्तिहरुलाई दिर्घकलिन काम दिलाउन र हाम्रा समुदायमा उनिहरुको सहभागिता बढाउन हामी धेरै उत्शाहित छौ।

 

हामी रोजगार निरन्तर्तामा केन्द्रित बिभिन्न कार्यक्रम जस्ता जस्तै अपाङ्गता रोजगार् सेवाहरु, आदिबासी रोजगार् कार्यक्रम, मार्गदर्शन कार्यक्रम स्नातकहरु(ग्रेड एड्भेन्स), विद्यालय छाडनेकालागी कार्यक्रम, र तपाईंको ब्यवसाय  निर्माण गर्नकालागी तालिम तथा सल्लाहा दिने छौ।

 

हामी रोजगारदाताहरुकालागी सीपमुलक तरिकाले उत्कृष्ट उमेद्वार भर्तिको ब्यवस्था

मिलाउने, सरकारी उत्प्रेरणाको बारेमा सल्लाह, काममा नै तालिम र हालमा काम गर्दै रेहेका कामदारका अपाङ्गतको चिन्ताको बारेमा सहयोग गर्ने छौ।

ब्यक्तिगत तवरले तपाईंको ब्यवसायको बारेमा बुझ्ने र हामी स्रीजनात्मक उपाय र तरिकाहरुको प्रयोग गरेर तपाईंको ब्यवसायले फायदाका साथ उत्पद्कत्व ब्रिद्धी हुने छ।

 

के हाम्रो बारेमा जानकारी लिना च्हानुहुन्छ चहानुहुन्छ? संपर्कको लागि हामीलाई

१३०० १८४ ००० मा फोन अथवा ईमेल: support@personnelgroup.com.au गर्नुहोस्।